تفاهم نامه بسیج سازندگی و سازمان بهزیستی
  • ۲۲ , فروردین , ۱۳۹۸
  • نویسنده : محمدی
  • اطلاعیه ها | خبر

تفاهم نامه همکاری احداث و مناسب سازی ۱۵۰۰۰واحد مسکونی در کشور به منظور رسیدگی و کمک به آرامش و آسایش معلولان، بین سازمان بسیج سازندگی و سازمان بهزیستی منعقدشد.

به نقل از سازمان بسیج سازندگی ، تفاهم نامه همکاری احداث و مناسب سازی ۱۵۰۰۰واحد مسکونی معلولان امروز بین روسای سازمان بهزیستی کشور و بسیج سازندگی امضا شد. به منظور رسیدگی و کمک به آرامش و آسایش معلولان، تفاهم نامه همکاری احداث و مناسب سازی ۱۵۰۰۰ واحد مسکونی در سراسر کشور بین سازمان بسیج سازندگی و سازمان بهزیستی صبح امروز منعقد شد. این تفاهم نامه به امضای محمد زهرایی رئیس سازمان بسیج سازندگی کشور و وحید قبادی دانا رئیس سازمان بهزیستی کشور رسید  و مقرر شد دریک سال کاری با مشارکت بالای گروه‌های جهادی عملیاتی شود.